MENU

Management Services Division
Photo Name Designation Tel Fax Email
Saimi bin Hamat Saimi bin Hamat Pembantu Tadbir - N17 saimi@mdjeli.gov.my
Finance Division
Photo Name Designation Tel Fax Email
Norzedah Binti Che Kassim Norzedah Binti Che Kassim Pembantu Tadbir - N17 norzedah@ mdjeli.gov.my
Mohd Azali Bin Che Abas Pembantu Kesihatan Awam - U17
Che Zaharah Binti Che Hassan Che Zaharah Binti Che Hassan Pemb. Tadbir Surat - N17 zaharah@mdjeli.gov.my
Assesment and Property Management Division
Photo Name Designation Tel Fax Email
Hasulizanhusaydi Bin Mat Yaakub Hasulizanhusaydi Bin Mat Yaakub Penolong Pegawai Penilaian - W27 hasulizan@ mdjeli.gov.my
Siti Fairuz Binti Yahya Pembantu Kesihatan Awam - U17
Engineering and Development Division
Photo Name Designation Tel Fax Email
Rosmadi Bin Mohamad Rosmadi Bin Mohamad Pekerja Awam - R1
Ab Fatah Bin Mohamad Ab Fatah Bin Mohamad Pekerja Awam - R1
Fauzan Adzim Bin Razali Fauzan Adzim Bin Razali Pekerja Awam - R1
Bulyamin Bin Yusoff Bulyamin Bin Yusoff Pemandu - R3