MENU
1.
YABrs. EN. MOHAMED NOR BIN HUSIN
 
  YABrs. EN. MOHAMED NOR BIN HUSIN

  JAWATAN : YANG DIPERTUA MAJLIS DAERAH JELI

  PENGERUSI :

 • JAWATANKUASA KEWANGAN DAN PENGURUSAN HARTA.
 • JAWATANKUASA TENDER DAN SEBUT HARGA.
 • JAWATANKUASA PERKHIDMATAN, RAYUAN KENAIKAN PANGKAT DAN RAYUAN TATATERTIB.
 • JAWATANKUASA PERANCANGAN DAN BANGUNAN.
 • JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC).
 • JAWATANKUASA PEMBANGUNAN, PELABURAN DAN PROJEK-PROJEK KHAS
2

EN. MOHD ARMAN BIN ZULKIFLI

  EN. MOHD ARMAN BIN ZULKIFLI

  JAWATAN SETIAUSAHA MAJLIS DAERAH JELI

  TIMBALAN PENGERUSI: JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC).

SETIAUSAHA :

 • JAWATANKUASA PERANCANGAN DAN BANGUNAN.
 • JAWATANKUASA UNDANG-UNDANG, PENGUATKUASAAN DAN LALULINTAS.
 • JAWATANKUASA KENAIKAN PANGKAT DAN TATATERTIB.
 • JAWATANKUASA TENDER DAN SEBUTHARGA.
 • JAWATANKUASA PEMBANGUNAN ISLAM, BELIA DAN KEBAJIKAN.
 • JAWATANKUASA KEBERSIHAN, KEINDAHAN BANDAR DAN ALAM SEKITAR.
 • JAWATANKUASA PERLESENAN, PENIAGA KECIL DAN PEMBANGUNAN USAHAWAN.
 • JAWATANKUASA PERKHIDMATAN, RAYUAN KENAIKAN PANGKAT DAN RAYUAN TATATERTIB.
 • JAWATANKUASA KEWANGAN DAN PENGURUSAN HARTA.
 • JAWATANKUASA PEMBANGUNAN, PELABURAN DAN PROJEK-PROJEK KHAS
 • JAWATANKUASA PENERANGAN, PERPADUAN DAN PELANCONGAN
 • JAWATANKUASA TUNGGAKAN DAN RAYUAN CUKAI TAKSIRAN
3.

EN.MOHD NASIR BIN YATIB

  EN.MOHD NASIR BIN YATIB

  JAWATAN : KETUA AHLI MAJLIS (K.WHIP)

PENGERUSI :

 • JAWATANKUASA KENAIKAN PANGKAT DAN TATATERTIB
 • JAWATANKUASA PENERANGAN, PERPADUAN DAN PELANCONGAN 

TIMBALAN PENGERUSI :

 • JAWATANKUASA KEWANGAN DAN PENGURUSAN HARTA
 • JAWATANKUASA TENDER DAN SEBUTHARGA
 • JAWATANKUASA PERANCANGAN DAN BANGUNAN
 • JAWATANKUASA PEMBANGUNAN, PELABURAN DAN PROJEK-PROJEK KHAS

AHLI :

 • JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC)