MENU
9.

 

EN. MOHD DZULKIFLI BIN MAMAT

AHLI :

  • JAWATANKUASA PERANCANGAN DAN BANGUNAN
  • JAWATANKUASA PENERANGAN, PERPADUAN DAN PELANCONGAN
20.

 

  EN. AHMAD BIN DAUD

AHLI :

  • JAWATANKUASA TUNGGAKAN DAN RAYUAN CUKAI TAKSIRAN.
  • JAWATANKUASA UNDANG-UNDANG PENGUATKUASAAN DAN LALULINTAS
21.
 

  EN. NORSAPARULBAHRIN BIN MOHD SALLEH

AHLI :

  • JAWATANKUASA TUNGGAKAN DAN RAYUAN CUKAI TAKSIRAN
  • JAWATANKUASA UNDANG-UNDANG, PENGUATKUASAAN DAN LALULINTAS.
22.

PN. CHE SOM BINTI SEMAN

  PN. CHE SOM BINTI SEMAN

AHLI :

  • JAWATANKUASA PEMBANGUNAN, PELABURAN DAN PROJEK-PROJEK KHAS
  • JAWATANKUASA TUNGGAKAN DAN RAYUAN CUKAI TAKSIRAN
23.

PN. RASIDAH BINTI SALLEH

  PN. RASIDAH BINTI SALLEH

AHLI :

  • JAWATANKUASA PEMBANGUNAN, PELABURAN DAN PROJEK-PROJEK KHAS
  • JAWATANKUASA KEBERSIHAN, KEINDAHAN BANDAR DAN ALAM SEKITAR