MENU
4.
 

 

 EN. KASMI BIN WAN DERAMAN

AHLI :

 • JAWATANKUASA KEBERSIHAN, KEINDAHAN BANDAR DAN ALAM SEKITAR.
 • JAWATANKUASA PENERANGAN, PERPADUAN DAN PELANCONGAN.
5.
 

EN. JASMIN BIN ISA

  EN. JASMIN BIN ISA

PENGERUSI :

 • JAWATANKUASA UNDANG-UNDANG PENGUATKUASAAN DAN LALULINTAS.

AHLI :

 • JAWATANLUASA KENAIKAN PANGKAT DAN TATATERTIB.
 • JAWATANKUASA PEMBANGUNAN ISLAM, BELIA DAN KEBAJIKAN.
 • JAWATANKUASA KEWANGAN DAN PENGURUSAN HARTA.
 • JAWATANKUASA PEMBANGUNAN, PELABURAN DAN PROJEK-PROJEK KHAS
6.
 
EN. AHMAD SANUZI BIN PAUZI
 

  EN. AHMAD SANUZI BIN PAUZI

PENGERUSI :

 • JAWATANKUASA PEMBANGUNAN ISLAM, BELIA DAN KEBAJIKAN.

AHLI :

 • JAWATANKUASA KEWANGAN DAN PENGURUSAN HARTA.
 • JAWATANKUASA  KENAIKAN PANGKAT DAN TATATERTIB.
 • JAWATANKUASA PERANCANGAN DAN BANGUNAN.
 • JAWATANKUASA PEMBANGUNAN, PELABURAN DAN PROJEK-PROJEK KHAS.
7
 

 

  EN. MOHD MOHIDEN BIN ISMAIL

TIMBALAN PENGERUSI :

 • JAWATANKUASA TUNGGAKAN DAN RAYUAN CUKAI TAKSIRAN.

AHLI :

 • JAWATANKUASA PERLESENAN, PERNIAGAAN KECIL DAN PEMBANGUNAN USAHAWAN
 • JAWATANKUASA PEMBANGUNAN, PELABURAN DAN PROJEK-PROJEK KHAS
 • JAWATANKUASA TUNGGAKAN DAN RAYUAN CUKAI TAKSIRAN
8.

 

  TN. HJ. ROMLEE BIN CHE SOH

PENGERUSI :

 • JAWATANKUASA PERLESENAN, PENIAGA KECIL DAN PEMBANGUNAN USAHAWAN.

TIMBALAN PENGERUSI :

 • JAWATANKUASA PERKHIDMATAN , RAYUAN KENAIKAN PANGKAT DAN RAYUAN TATATERTIB.

AHLI :

 • JAWATANKUASA KEWANGAN DAN PENGURUSAN HARTA.
 • JAWATANKUASA PERANCANGAN DAN BANGUNAN.
 • JAWATANKUASA PEMBANGUNAN, PELABURAN DAN PROJEK-PROJEK KHAS.
 • JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC)