MENU
  • Memberi perkhidmatan yang terbaik kepada penduduk dan pembayar cukai terutamanya dari segi kesihatan dan keselesaan hidup.
  • Melaksanakan undang-undang dan dasar-dasar yanng telah ditentukan oleh Pihak Kerajaan dan Pihak Majlis.
  • Semua cukai yang dipungut akan diuruskan dengan sebaik-baiknya bagi tujuan pengurusan, pembiayaan projek-projek pembangunan, perkhidmatan dan penyelenggaraan kemudahan awam.
  • Perancang, pengawal dan pembentuk pembangunan yang teratur dan bersistematik.