MENU
 • Tugas berhubung dengan pentadbiran, urusetia dan kewangan.
 • Pembersihan bandar dan rekreasi.
 • Mengadakan lampu-lampu jalan.
 • Mengatur, mengawal dan merancang pemajuan dan penggunaan semua  tanah dan bangunan di dalam kawasan MDJ.
 • Membina dan menyelenggara jalan-jalan, parit pembentungan dan lorong belakang.
 • Menamakan jalan-jalan, tempat awam, taman perumahan dan memberi nombor rumah.
 • Membuat kawalan dan peraturan mengenai kerja-kerja bangunan dan  tempat-tempat awam.
 • Mengatur dan mengawal lalu lintas dalam kawasan MDJ.
 • Membina dan menyelenggara tempat-tempat awam dan kemudahan awam seperti pasar, perhentian awam, gerai-gerai dan lain-lainnya.
 • Menjaga kesihatan awam dan kawalan penyakit.
 • Memproses dan mengeluarkan lesen-lesen perniagaan, pengiklanan dan lesen pasar lambak/malam.
 • Menganalisa, menilai dan menyediakan senarai nilaian harta dan kadaran harta dalam kawasan MDJ.