MENU
  • Mewujudkan satu persekitaran yang bersih, nyaman dan indah bagi dinikmati oleh setiap penghuni.
  • Kami akan meluluskan permohonan lesen perniagaan dalam tempoh 2 bulan dengan syarat borang permohonannya mestilah lengkap dan mendapat sokongan dari lain-lain jabatan dalam tempoh yang ditetapkan.
  • Kami akan meluluskan permohonan mendirikan bangunan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh permohonan dengan syarat permohonan mestilah lengkap serta mendapat sokongan dari jabatan-jabatan berkaitan dalam tempoh yang ditetapkan.
  • Kami akan mengeluarkan Sijil Kelayakan Menduduki (SKD) 2 minggu dari tarikh permohonan dikemukakan dengan syarat permohonan mestilah lengkap dan disertakan dari lain-lain jabatan yang diperlukan.