MENU
  • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 Jil. 29 No. 9

  • Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau

  • Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran

  • Perintah (Tempat-Tempat Letak Kereta)

  • Undang-Undang Kecil Tred Perniagaan Dan Perindustrian

  • Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut

  • Undang-Undang Kecil Iklan -Undang-Undang Kecil Pilihanraya

  • Undang-Undang Kecil Kerja Tanah

  • Pindaan UKBS 2012

  • Pindaan UKBS 2007