MENU

INTERNET

Sistem Maklum Balas MDJ

E-Naziran
Sistem e-Naziran Negeri Kelantan

 

Sistem Maklum Balas MDJ

E-SKT
Sistem e-SKT Negeri Kelantan

 

Sistem Maklum Balas MDJ

Sistem Maklum Balas MDJ

Sistem Aduan, Cadangan dan Maklumbalas MDJ

 

 

Aplikasi E-Aset

Aplikasi E-Aset
Sistem ini digunakan untuk merekod harta dan aset MDJ.

Aplikasi E-pbt Online

Aplikasi E-pbt Online
Sistem ini digunakan untuk penyemakan akaun sewa, lesen, cukai taksiran dan kompaun.
PERHATIAN : Maklumat masih dalam proses pengemaskinian pihak pengurusan MDJ.

OSC

Sistem OSC Online 
Penyerahan pemohonan dan memproses permohonan melalui sistem

 

Sistem Aduan Awam Kerajaan

Sistem Aduan Awam
Laman Aduan Awam Kerajaan

 

INTRANET

 

Webmail

 

Webmail MDJ
Mel elektronik untuk kegunaan staf Majlis Daerah Jeli

 

LUARAN

Sistem e-Projek Negeri Kelantan

E-Projek
Sistem e-Projek Negeri Kelantan

 

Laman Informasi Banjir Negeri

Aplikasi E-Banjir
Laman Informasi Banjir Negeri

Portal Osc

Portal OSC
Portal OSC online