MENU
No.
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2017
JAN
FEB
MAC
APR MEI
JUN
JUMLAH
1.
Sistem Maklumbalas MDJ
3
0
1
2
0
1
7
2.
E-Aset
0
0
0
0
0
0
0
3.
E-PBT Online
0
0
0
0
1
0
1
4.
OSC Online MDJ
2
0
0
1
0
0
3
5.
Sistem Aduan Awam
5
0
2
0
1
2
10
 
Peratusan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kemaskini : Khamis 11 Januari 2018

 

No.
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2017
JUL
OGOS
SEPT
OKT NOV
DIS
JUMLAH
1.
Sistem Maklumbalas MDJ
2
1
2
1
0
0
3
2.
E-Aset
0
0
0
0
1
0
0
3.
E-PBT Online
1
0
0
0
0
0
1
4.
OSC Online MDJ
0
0
0
0
2
0
2
5.
Sistem Aduan Awam
0
0
0
2
1
0
3
 
Peratusan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kemaskini : Khamis 11 Januari 2018