MENU
No.
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2018
JAN
FEB
MAC
APR MEI
JUN
JUMLAH
1.
Sistem Maklumbalas MDJ
3
0
1
2
0
1
7
2.
E-Aset
0
0
0
0
0
0
0
3.
E-PBT Online
0
0
0
0
1
0
1
4.
OSC Online MDJ
2
0
0
1
0
0
3
5.
Sistem Aduan Awam
5
0
2
0
1
2
10
 
Peratusan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kemaskini : Isnin 30 Julai  2018

 

No.
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2018
JUL
OGOS
SEPT
OKT NOV
DIS
JUMLAH
1.
Sistem Maklumbalas MDJ
2
0
0
0
0
0
2
2.
E-Aset
0
0
0
0
0
0
0
3.
E-PBT Online
1
0
0
0
0
0
1
4.
OSC Online MDJ
0
0
0
0
0
0
0
5.
Sistem Aduan Awam
0
0
0
0
0
0
0
 
Peratusan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kemaskini : Isnin 30 Julai  2018