MENU

1. Kadar Bayaran Pendapatan Individu / Lesen

Bil
Perkara
Kadar (RM)
1.
Daftar Permohonan
10.00
2.
Proses Permohonan
30.00
3.
Daftar Pemborong
50.00
4.
Bayaran Sijil / Lesen
10.00
5.
Lesen Perniagaan Sementara
30.00
6.
Lesen Kedai Makan
30.00
7.
Lesen Kedai Runcit
30.00
8.
Bayaran Tukar Nama
25.00
9.
Bayaran menfail
10.00

 

2. Perkhidmatan

Bil.
Perkara
Kadar (RM)
1.

Pemeriksaan Tapak

100.00 setiap lawatan

2.
Bayaran Sampah (Agensi/Institusi)
500.00 setiap tahun
 
3.
Permit tempat menyimpan kenderaan
200.00 setiap kali masuk
4.
Pelupusan sampah (Tapak Pelupusan)
250.00 sebulan
5.
Bayaran Proses
30.00
6.
Surat Perjanjian
10.00
7.
Bayaran Tandas Awam
30sen buang air/1.00 mandi