MENU

3. Jualan Borang

Bil
Perkara
Kadar (RM)
1.
Jualan Dokument Tender
100.00
2.
Jualan Dokument Sebutharga
50.00
3.
Lain-lain borang
5.00
4.
Borang Iklan Kerja
2.00

 

4. Sewa Kenderaan

Bil
Perkara
Kadar (RM)
1.
Dalam Jajahan ( Lebih 50 KM )
1.00 per 1km
2.
Dalam Jajahan (Kurang 50 KM)
60.00 satu trip
3.
Luar Jajahan
300.00 sehari

 

5. Bangunan

Bil
Kemudahan / Peralatan
Kegunaan
Kadar (RM)
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
Dewan
1. Mesyuarat, Forum, Jamuan.
15.00 sejam
2. Pameran (Tanpa Pernigaan)
60.00 siang
80.00 malam
150.00 sehari semalam
3. Pentunjukan Pentas
 
a) Percuma
150.00 sehari semalam
b) Bertiket
200.00 sehari semalam
4. Kegiatan Sukan
5.00 sejam satu gelanggang @ 50.00 sehari
5. Bertujuan Pernigaan
200.00 sehari
2.
Bilik Mesyuarat Majlis Daerah
 
30.00 sejam