MENU

9. Kadar Bayaran Sewa Tapak Tanah Bagi Bangunan-bangunan Yang Didirikan Sendiri Oleh Para Penyewa ke atas Kerja-kerja Pengubahasuaian Bangunan Majlis

Bil.
Syarat Bayaran Mengikut Pertambahan Ukuran (Kaki/segi)
Kadar (RM)
1.
< 1-100 kaki persegi
0.15 sen per kaki persegi
2.
> 101 - 200 kaki persegi
0.20sen per kaki persegi
3.
> 201 - 300 kaki persegi
0.25 sen per kaki persegi