MENU

Soalan :
Apa yang dimaksudkan dengan cukai kadaran?

Jawapan:
Cukai Kadaran ialah cukai yang dikenakan ke atas pegangan yang terletak di dalam kawasan Majlis Daerah Jeli seperti rumah kediaman, harta perniagaan (kedai, komplek, hotel dsbnya), harta perindustrian (kilang, pelabuhan dsbnya) dan tanah (kosong tanpa bangunan, pertanian, tanah yang diberi kelulusan untuk tatasusunan).

Soalan :
Mengapa cukai kadaran dikenakan ke atas tanah oleh Majlis Daerah Jeli sedangkan ianya telah dikenakan cukai hasil oleh Pejabat Tanah?

Jawapan:
Cukai tanah yang dikenakan ke atas setiap tanah menurut Kanun Tanah Negara 1966 adalah berdasarkan kepada hakmilik yang dilupuskan oleh Kerajaan Negeri mengikut peruntukan Kanun Tanah Negara 1966; sedangkan Cukai Kadaran yang dikenakan oleh MDJ adalah mengikut peruntukan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976.

Soalan :
Bolehkah cukai kadaran diberi pelepasan?

Jawapan:
Cukai kadaran boleh diberi pelepasan jika bangunan tersebut dirobohkan atau dimusnahkan dengan sebab-sebab kebakaran, angin ribut atau sebab-sebab lain.